Alltför snabbt, alltför plötsligt, blev allting på tok för

FARLIGT!

Med stor besvikelse måste vi ställa in våra efterlängtade samtal om 

DANGER!

som skulle ha ägt rum på Sveriges Antropologförbunds (SANT) årskonferens i Lund 8-10 maj 2020

Vi hade länge en liten förtröstan om att situationen skulle kunna stabiliseras något under mars månad, men denna lilla strimma hopp är släckt. 

SANTs styrelse arbetar nu för en lösning för själva årsmötet, som måste hållas före maj månads utgång. Det lär bli något slags digital variant. 

Det återstår att diskutera om konferensen kan hållas vid annat tillfälle och/eller i annan form, eller vad som kan göras med de idéer och bidrag som redan är färdiga. Olika förslag har redan kommit in, och vi tar tacksamt emot fler idéer. Mejla i så fall: tova.hojdestrand@soc.lu.se

Det faktum att vi måste ställa in understryker ju bara den akuta relevansen hos konferensens tema. Men om vi hade kunnat genomföra det hela, så hade väl viruset helt tagit över alla andra överhängande faror som skulle ha avhandlats. 

De abstracts som kommit in får ligga kvar ett tag till – se fliken längst upp på sidan.

Skam vore att förneka allt arbete som ligger bakom!

Besvikna men med hopp om en ljusare framtid hälsar

Antropologerna i Lund

 

Too fast and too suddenly, everything became too

DANGEROUS!

We are immensely sad about having to announce the cancellation of our much-desired discussions about fear and danger in Lund 8-10 May. 

Explanations are superfluous.

For quite some time we had some hope that the situation might stabilize somewhat before the end of March, but this has turned out to be quite unrealistic.

Nothing has yet been decided with regard to whether the conference may take place at a later occasion and/or in a different form. Various suggestions have been made already, and if you have ideas you are most welcome to share them with us. If so, mail: tova.hojdestrand@soc.lu.se

The mere fact that we must cancel underscores the outmost relevance of the conference theme. But if we had been able to go through with it, the virus would most probably have taken over all the other imminent dangers that would have been discussed.

Submitted abstracts will remain there for yet some time.Have a look – see the tab above.

It would be a shame to obscure the excellent work behind them!

Disappointed but nonetheless with hope of a brighter future,

The Lund anthropologists