Call for panels & papers

till

Sveriges Antropologförbunds (SANT) årskonferens

SANT 2021

Fredag 23 – söndag 25 april 2021

Vi tvekar att lägga till ”i Lund”, för orosmolnen hopar sig på nytt och just nu pekar det mesta mot att SANT 2021 måste genomföras digitalt.
Å andra sidan vet vi ju alla vid det här laget att det aldrig går att veta något. Helt släckt är alltså inte vårt envetna hopp om en materiellt påtaglig konferens med tredimensionella deltagare. Om, säger om, pandemin avtar frampå vårkanten och smittskyddsrekommendationerna så tillåter, så äger SANT2021 givetvis rum ”på riktigt” här i Lund!
Världens vansklighet var påtaglig redan för ett år sedan, och det CfP som gick ut då uppmanade till förslag om allt som är

FARLIGT!

Vi bad då, och ber även denna gång, om bidrag om faror i den stora världen ”därute” likaväl som bland våra närmaste och inom oss själva, ur alla tänkbara perspektiv. Hur tolkar och uppfattar människor det farliga och hur omsätter vi det i social praktik? Hur skyddar vi oss eller, tvärtom, hur lever vi farligt och hur skapar vi nya rädslor?  
Bidragen vi fick omfattade såväl breda teman som våld, kriser, farliga Andra och hot mot hälsa och hållbarhet, som mer specifika ämnen som rituellt våld, eld, mytologiska vidunder eller riskerna att som infödd samarbeta med fältarbetande antropologer. Därtill föreslogs diskussioner om vad vi kallar dem vi samlar information om, och om serier som förmedlare av antropologisk kunskap.
Tack alla ni! Vi hoppas på att få återse era förslag på SANT2021, intakta eller i mer eller mindre uppdaterad form!
Vi välkomnar också nya paneler och individuella papers på teman relaterade till faror, risk, hot, rädsla och mänsklig strävan efter trygghet. Det senaste året har ju gett oss alla anledning att reflektera över farans och rädslans alla dimensioner – inte minst de faror som lurar i själva rädslan. 
Definitionen är bred och vi välkomnar även bidrag på andra teman. Liminala säkerhetszoner kommer att upprättas för anomalier som inte kan passas in i någon anmäld panel (fast det brukar gå, för det mesta är ju, när man tänker efter, rätt farligt).
Förslag kan ges på svenska eller engelska. Skicka titeln på era paneler eller papers, ett abstract (högst 200 ord), namn och kontaktuppgifter till: tova.hojdestrand@soc.lu.se.
Deadline: paneler 1 februari, individuella papers 22 februari.
Till dess – allt gott från
Antropologerna i Lund

 

Call for panels & papers

 to

the annual conference of SANT, the Swedish Anthropological Association

SANT 2021

Friday 23 – Sunday 25 April 2021

We hesitate to add ”in Lund”, because SANT 2021 may have to take place digitally.
We have not lost hope entirely, however, and if  the pandemic diminishes and official recommendations on contagion allow, SANT 2021 will take place here in Lund, IRL, with three-dimensional people.
The risks and threats of this world were already manifest already a year ago, and in our CfP last autumn we asked for contributions on

DANGER!

Now, this conference theme is not just apt, but morbidly relevant. The past year has indeed given us all good reason to reflect upon all possible aspects of danger and fear, not least those dangers that reside in fear itself. 
We ask for contributions about dangers “out there” as well as within our most intimate circles and, even, within ourselves. How do people conceive of and interpret danger? How is fear and coping with dangers turned into social practice? How do we protect ourselves or, on the contrary, how do we live dangerously? How do we create new things to be afraid of, not least after 9 months of Covid-19 and most of the world in lockdown? Will we ever shake hands or hug each other again?
This spring  we received a number of exciting contributions that we would love to have again at SANT2021, perhaps revised if you want.
We are also asking for  new proposals for panels and papers on topics related to danger, risk, threat, fear, and human efforts to stay safe. Our definition of ’Danger’ is broad –most things are, after all, dangerous – and we gladly accept proposals on other topics as well.
Submissions can be made in Swedish or English. Please send the title of your panel or paper, an abstract (max 200 words), and your complete contact information to tova.hojdestrand@soc.lu.se.  
Deadline: panels 1 February, individual papers 22 February.
Until them – best wishes from
The anthropologists in Lund